Roberto Bjøringsøy

Advokat & Partner

Roberto Bjøringsøy har særlig kompetanse innen fast eiendom, eiendomsutvikling, arv, barne- og familierett og prosedyre. 

Med erfaring fra forvaltningen, domstolene og som advokat har han gode forutsetninger for å yte god og effektiv rådgivning til både privatpersoner og bedrifter innenfor flere områder.

Utdanning

Master i Rettsvitenskap (UiB) 2007.

Delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Grunnfag i sosiologi og italiensk.

Yrkeserfaring

2008 – 2009, Advokatfullmektig i Komnæs Braaten Skard DA.

2009 – 2012, Rådgiver/seniorådgiver i Landbruksdirektoratet.

2012 – 2015, Dommerfullmektig.

2015 – 2017, Advokat i Advokatfirmaet Hjort.

2017 – 2017, Konstituert dommer i Valdres tingrett.

2017 – 2018, Seniorrådigver i Landbruksdirektoratet.

2018 – 2021, Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.

2022 – 2023, Konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett.

2021 – Advokat i Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad.