Med erfaring fra advokatvirksomhet, næringsliv, domstoler og offentlig forvaltning, har vi gode forutsetninger for å yte god og effektiv bistand til våre klienter.

Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy har særlig kompetanse innen fast eiendom, eiendomsutvikling, arv, barne- og familierett og prosedyre. 

Med erfaring fra forvaltningen, domstolene og som advokat har han gode forutsetninger for å yte god og effektiv rådgivning til både privatpersoner og bedrifter innenfor flere områder.

+47 91 33 95 75

rbj@advokatbs.no

Master i Rettsvitenskap (UiB) 2007.

Delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Grunnfag i sosiologi og italiensk.

2008 – 2009, Advokatfullmektig i Komnæs Braaten Skard DA.

2009 – 2012, Rådgiver/seniorådgiver i Landbruksdirektoratet.

2012 – 2015, Dommerfullmektig.

2015 – 2017, Advokat i Advokatfirmaet Hjort.

2017 – 2017, Konstituert dommer i Valdres tingrett.

2017 – 2018, Seniorrådigver i Landbruksdirektoratet.

2018 – 2021, Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.

2022 – 2023, Konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett.

2021 – Advokat i Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad.

 

Kristian Skar Skulstad

Kristian Skar Skulstad har særlig kompetanse innen fast eiendom, eiendomsutvikling og selskapsrett. 

Skar Skulstad har jobbet flere år i kommunen med plan- og bygningsrett og han driver eiendoms-utvikling i egne selskap. Han er også involvert i flere andre selskap og han har omfattende erfaring med å starte- og videreutvikle selskap. Skar Skulstad har også flere styreverv.

+47 95 99 72 40

ksk@advokatbs.no

Master i Rettsvitenskap (UiB) 2009.

Delstudier i økonomi og finans (NHH) 2007-2009.

Jurist og faglig leder i avdeling for regulering, byggesak og oppmaling i Stord Kommune.

Eiendomsutvikler i ulike selskap.

Involvert i flere start-up selskaper, herunder FirstCycling.

En rekke styreverv hovedsakelig i start-up selskaper innen IT og teknologi samt eiendomsselskaper.

Kartleggingssamtale med advokat

I en kartleggingssamtale gjennomgår vi din sak og kommer med anbefalinger for veien videre. Vi vurderer også dine muligheter. Det koster ingenting å ha en kartleggingssamtale med advokat.