Inndriving av pengekrav

  • Vurdering av innsigelser mot krav.
  • Utarbeidelse av oppdragsavtaler for å sikre at faktura er forankret i avtale.
  • Vurdere hvilken metode for inndriving av krav som er mest hensiktmessig.
Kristian Skar Skulstad

Kristian Skar Skulstad

Partner & Advokat
+47 91 33 95 75
ksk@advokatbs.no

Inndriving av pengekrav

Næringsdrivende opplever fra tid til annen at faktura ikke blir betalt. 

Ofte blir et forfalt krav sendt automatisk til inkasso. Men det er ikke alltid dette er hensiktsmessig ettersom inkassoselskapet ikke kan inndrive kravet dersom skyldner bestrider kravet. I slike tilfeller vil det å sende kravet til inkasso i praksis medføre unødvendige kostnader og tidsbruk.

Det første man må gjøre når faktura ikke blir betalt er derfor å få klarhet i hvorfor skyldner ikke betaler. Dersom skyldner bestrider kravet må en få dom i forliksråd eller domstol for å kunne inndrive kravet ved tvang. Før saken blir brakt inn for forliksråd/domstoler må man gjøre en vurdering av kravet, dvs. om en vil få medhold i rettsapparatet.

Kristian Skar Skulstad
Partner & Advokat
ksk@advokatbs.no
+47 91 33 95 75