Fremtidsfullmakt

Utarbeidelse av fremtidsfullmakt.

Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 913 39 575
rbj@advokatbs.no

Fremtidsfullmakt

Dersom en person på grunn av sinnslidelse (herunder demens) eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine personlige og/eller økonomiske interesser, er utgangspunktet at det kan bli oppnevnt en verge i regi av Statsforvalteren (vergemål) til å ivareta vedkommende sine personlige og/eller økonomiske interesser.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til dette i den forstand at en selv, istedet for at Statsforvalteren gjør det, kan utpeke hvem som skal være verge dersom en i fremtiden vil ha behov for verge. Det betyr at en kan utpeke en person, for eksempel ektefelle eller et barn, som en stoler på.

Ved å lage en fremtidsfullmakt kan du – fullmaktsgiver – selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser – fullmektigen – og hva fullmakten skal omfatte dersom du skulle havne i en tilstand som nevnt ovenfor og som medfører at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne personlige og/eller økonomiske interesser. Ved å lage en fremtidsfullmakt kan du tilpasse den spesielt til det som er relevant.

Særlig eldre overlater noen ganger BankID til andre for å betale regninger og lignende. Dette er egentlig ikke lovlig. Alternativet er å få en disposisjonsfullmakt. Det betyr at du via egen nettbank kan hjelpe den som har gitt deg fullmakt til, for eksempel, å betale regninger.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75