Forsvarer

  • Bistand om du er mistenkt for en straffbar handling.
  • Bistand ved politiavhør.
  • Forsvarer i retten.
  • Erstatningskrav for urettmessig straffeforfølgning.
Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 91 33 95 75
rbj@advokatbs.no

Strafferett - forsvarer

Man har alltid rett til å la seg bistå av forsvarer i kontakt med politiet.  Dersom det blir tatt ut tiltale – dvs. at det blir straffesak i retten – er hovedregelen at det offentlige betaler for forsvarer. En står alltid fritt til å velge den forsvareren som man selv ønsker. Dersom man ikke velger selv vil retten oppnevne en forsvarer. Det anbefales derfor å undersøke og tenke gjennom hvem en vil skal være forsvarer.

Under etterforskningen, for eksempel i forbindelse med avhør av mistenkt, har en som hovedregel ikke krav på å få dekket utgifter til forsvarer selv om en har status som mistenkt. Men en kan søke om å få dekket utgifter til forsvarer allerede under etterforskningen. Typisk i mer alvorlige saker. Selv om en ikke har krav på å få dekket utgifter til advokat under etterforskningen, har en rett til la seg bistå av advokat.

Dersom man for eksempel blir frifunnet kan man ha krav på erstatning.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75