Eiendomsutvikling

  • Vurdering av hva offentlige planer tillater på eiendommen, eventuelt mulighet for dispensasjon eller omregulering.
  • Skrive søknad om tiltak, herunder dispensasjonssøknad. 
  • Vurdering av ulike finansieringsmodeller.
  • Vurdering av ulike kontraktsmodeller.
  • Bistand under byggeprosessen.
Kristian Skar Skulstad

Kristian Skar Skulstad

Partner & Advokat
+47 913 39 575
ksk@advokatbs.no

Eiendomsutvikling

Kort sagt går eiendomsutvikling ut på å avklare hva en eiendom kan brukes til og på derved realisere potensialet til eiendommen.

Det er i praksis offentligrettslige regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som regulerer hva en eiendom kan benyttes til. 

Offentlige planer, typisk kommune- og reguleringsplaner, gir føringer for hva en eiendom kan brukes til og hva som kan bygges på en eiendom. Vurdering og tolkning av slike planer står sentralt når en skal avklare hva en eiendom kan brukes til og hva det offentlige tillater at blir bygd.

Gjennomføring av prosjekt forutsetter tillatelse fra kommunen (vedtak) som må omsøkes. Ved større prosjekter er det ofte nødvendig og hensiktsmessig med relativt omfattende kontakt med kommunen både før søknad blir sendt inn og i anledning søknaden.

Videre er det ofte nødvendige med privatrettslige avklaringer, for eksempel forhold til naboer.

Når nødvendige tillatelser foreligger må selve utbyggingen planlegges. Det omfatter blant annet finansiering, valg av kontraktsmodeller- og medhjelpere.

Kristian Skar Skulstad
Partner & Advokat
ksk@advokatbs.no
+47 91 33 95 75