Bolig og eiendom

Med erfaring fra eiendomsutvikling, plan- og bygningsetaten og advokatvirksomhet har vi særskilt kompetanse innenfor fast eiendom. Vi har derfor gode forutsetninger for å yte god og praktisk bistand til både næringsdrivende og private med forhold som gjelder fast eiendom.


Instagram

Facebook

LinkedIn