Bolig og eiendom

Med erfaring fra eiendomsutvikling, plan- og bygningsetaten og advokatvirksomhet har vi særskilt kompetanse innenfor fast eiendom. Vi har derfor gode forutsetninger for å yte god og praktisk bistand til både næringsdrivende og private med forhold som gjelder fast eiendom.

Uforpliktende kartleggingssamtale med advokat

I en kartleggingssamtale gjennomgår vi din sak og kommer med anbefalinger for veien videre. Vi vurderer også dine muligheter. Det koster ingenting å ha en kartleggingssamtale med advokat.