Bistandsadvokat

Bistand ved anmeldelse og politiavhør. Fremme erstatningskrav. Kontakt med politiet. Bistand i rettsaker.

Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 98 11 75 82
rbj@advokatbs.no

Bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling blir du regnet for å være fornærmet. 

Fornærmede har alltid rett til å la seg bistå av advokat. For eksempel i anledning anmeldelse, politiavhør, erstatningskrav eller selve straffesaken i retten. 

I noen sakstyper dekker det offentlige utgiftene til bistandsadvokat. Men også i andre tilfeller har en fornærmet rett til å la seg bistå av advokat.

Roberto Bjoringsoy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75

Instagram

Facebook

LinkedIn