Bistandsadvokat

  • Bistand ved anmeldelse og politiavhør.
  • Fremme erstatningskrav.
  • Kontakt med politiet.
  • Bistand i rettsaker.
Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 91 33 95 75
rbj@advokatbs.no

Bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling blir du regnet for å være fornærmet. 

Fornærmede har alltid rett til å la seg bistå av advokat. For eksempel i anledning anmeldelse, politiavhør, erstatningskrav eller selve straffesaken i retten. 

I noen sakstyper dekker det offentlige utgiftene til bistandsadvokat. Men også i andre tilfeller har en fornærmet rett til å la seg bistå av advokat.

Roberto Bjoringsoy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75