Barnevern

  • Rådgvining til foreldre som er i kontakt med barnevernet, herunder deltakelse på møter.
  • Bistand ved vedtak om omsorgsovertakelse.
  • Representasjon i saker for barneverns- og helsenemda og domstolene.
Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 913 39 575
rbj@advokatbs.no

Barnevern

Foreldre som kommer i kontakt med barnevernet kan ha behov for veiledning om sine juridiske rettigheter for å ivareta sine interesser i kontakt med barnevernet, også uten at det er aktuelt med omsorgsovertakelse. For eksempel i møter med barnevernet.

Foreldre har alltid rett til å la seg bistå av advokat.

Ved for eksempel akuttvedtak om plassering og vedtak om omsorgovertakelse må saken fremmes for barneverns- og helsenemnda i fylket. Avgjørelser fra nemnda kan påklages til domstolene. Dersom det er fattet vedtak som hører under barnverns-
og helsenemnda får foreldrene alltid oppnevnt advokat på statens regning. I noen tilfeller kan foreldrene ha rett på hver sin advokat. Foreldrene kan selv velge hvilken advokat som de vil benytte.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75