Arv og barne- og familierett

Vi har omfattende erfaring med saker innenfor arv, og barne- og familierett både fra domstolene og advokatvirksomhet, og vi har derfor gode forutsetninger for å yte praktisk og god rådgivning innenfor disse fagområdene.

Uforpliktende kartleggingssamtale
med advokat

I en kartleggingssamtale gjennomgår vi din sak og kommer med anbefalinger for veien videre. Vi vurderer også dine muligheter. Det koster ingenting å ha en kartleggingssamtale med advokat.