Andre sakstyper

Vi har erfaring med en rekke ulike fagområdet både fra advokatvirksomhet, domstoler og offentlig forvaltning, og vi har derfor gode forutsetninger for å yte praktisk og god rådgivning til våre klienter innen en rekke fagområder.

Uforpliktende kartleggingssamtale
med advokat

I en kartleggingssamtale gjennomgår vi din sak og kommer med anbefalinger for veien videre. Vi vurderer også dine muligheter. Det koster ingenting å ha en kartleggingssamtale med advokat.